Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 27,25 m²

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 27,25 m nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 864 (budova bývalého okresného úradu na ul. Záhradná č. 12), druh stavby: iná b ...viac...

Zverejnené 18.10.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti o výmere 94 m², 23 m² , 25 m² nachádzajúcich sa v okrese Detva.

Mesto Detva má zámer prenajať
 
prenajať časť nehnuteľnosti (pozemok) o výmere 94 m nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1002 ...viac...

Zverejnené 12.10.2017 -hub-


 

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie terénne úpravy Detva - Ježová

Zdroj : MsÚ Detva, Janka Luptáková
V Detve : 10.10.2017
viac...

Zverejnené 10.10.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 20 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 864 (budova bývalého okresného úradu na ul. Záhradná č. 12

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 20 m nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 864 (budova bývalého okresného úradu na ul. Záhradná č. 12), druh stavby: iná budov ...viac...

Zverejnené 10.10.2017 -hub-


 

Mesto Detva a Kultúrne centrum A.Sládkoviča v Detve, pozývajú seniorov mesta Detva na podujatie pri príležitosti mesiaca Z úcty k starším dňa 26. októbra 2017 o 14.00 hod. v Dome kultúry A.Sládkoviča v Detve.

Zdroj : MsÚ Detva, OŠKaSV
V Detve : 9.10.2017
viac...

Zverejnené 9.10.2017 -hub-


 

Stredoslovenská energetika distribúcia - oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie Detva

Stredoslovenská energetika distribúcia - oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie a to v časti :

Detva - stará časť mesta
dňa 05.októbra 2017 od 8,00 hod. do 13,30 hod.< ...viac...

Zverejnené 6.3.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 20 m² nachádzajúceho sa v budove so súp. č. 873 v Detve

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 20 m nachádzajúceho sa v budove so súp. č. 873 v Detve, druh stavby: Budova obchodu a služieb postavenej na pozemku parc. č. 4711, dru ...viac...

Zverejnené 10.10.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať nebytové priestory v celkovej výmere 59,2 m² na 3....

Zdroj : MsÚ Detva, odd. správy majetku
V Detve : 25.09.2017
viac...

Zverejnené 25.9.2017 -hub-


 

Notársky úrad opäť v Detve, ul. Obrancov mieru č. 15A, 1. poschodie

Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany.
( Notár ...viac...

Zverejnené 22.9.2017 -hub-


 

ME v šachu mládeže Rumunsko 2017

ME Rumunsko


Zdroj a foto : Peter Fiala, ŠK GARDE Detva
V Detve : 05.10.2017
viac...

Zverejnené 5.10.2017 -hub-


 

Celoplošná jesenná deratizácia – žiadosť o zabezpečenie

 
            Mesto Detva upozorňuje na ustanovenie § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...

Zverejnené 21.9.2017 -hub-


 

Spojená škola Detva tretia najlepšia škola na Slovensku v medzinárodnej spolupráci

Stáž v Nemecku


Zdroj : Spojená škola Detva
V Detve : 02.10.2017
viac...

Zverejnené 2.10.2017 -hub-


 

Pozývame Vás do kina MARÍNA

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 26.09.2017
viac...

Zverejnené 26.9.2017 -hub-


 

Technické služby Detva od 21. septembra 2017 začínajú podľa harmonogramu Jeseň 2017 rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery na zber a odvoz nadrozmerného komunálneho odpadu v mestských častiach

Technické služby Detva od 21. septembra 2017 začínajú podľa harmonogramu Jeseň 2017 rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery na zber a odvoz nadrozmerného komunálneho odpadu v mestských častiach: Stará ...viac...

Zverejnené 21.9.2017 -hub-


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017 -MGa-


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 

Zberný dvor - Technické služby s.r.o. Detva

Zdroj : TS Detva
V Detve : 13.07.2017
viac...

Zverejnené 13.7.2017 -hub-


 

Podpolianske múzeum Detva Vás pozýva na vernisáž výstavy dňa 06.07.2017

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 28.6.2017
viac...

Zverejnené 28.6.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka