Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Odstávka pitnej vody dňa 22.5.2018 utorok od 8.30 hod. ul. Vimperská, Tajovského a A.Bernoláka

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že zajtra t.j. dňa 22.5.2018, bude z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 17:00  ...viac...

Zverejnené 21.5.2018 -hub-


 

Súkromné centrum voľného času v Detve - Letné tábory 2018

Zdroj a plagát : Mgr. Mária Lešáneková
V Detve : 21.5.2018
viac...

Zverejnené 21.5.2018 -hub-


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Detva č. ..../2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pe voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí na území mesta Detva

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 21.05.2018
viac...

Zverejnené 21.5.2018 -hub-


 

Občianske združenie Detviansky tulipán

Zdroj : OZ Detviansky tulipán
V Detve : 17.05.2018
viac...

Zverejnené 17.5.2018 -hub-


 

49. ročník - Spievanky pod Poľanou

Zdroj a plagát : KC A.S. Detva
V Detve : 21.5.2018
viac...

Zverejnené 21.5.2018 -hub-


 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu - referent pre verejné obstarávanie

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 16.05.2018
viac...

Zverejnené 16.5.2018 -hub-


 

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - referent investičnej výstavby

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 16.05.2018
viac...

Zverejnené 16.5.2018 -hub-


 

Verejná vyhláška - daňový úrad

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 15.5.2018
viac...

Zverejnené 14.5.2018 -hub-


 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 14.5.2015
viac...

Zverejnené 14.5.2018 -hub-


 

Detva má majsterku Slovenska v šachu v kategórii dievčat do 16 rokov

stela_sankova_majsterka

 
Zdroj : Peter Fiala
V Detve : 14.05.2018
viac...

Zverejnené 14.5.2018 -hub-


 

Daňový úrad Banská Bystrica - Peter Kružliak

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 09.5.2018
viac...

Zverejnené 9.5.2018 -hub-


 

Protokol o skúškach - Detva, časť Stavanisko

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 09.5.2018
 
viac...

Zverejnené 9.5.2018 -hub-


 

Stretnutie s remeslom - batika na hodváb

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 14.05.2018
viac...

Zverejnené 14.5.2018 -hub-


 

Stredoslovenská distribučná - výpadok elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná  upozoroňuje na výpadok elektrickej energie nasledovne :
Detva - sídl.
dňa 10.05.2018 od 7.15 hod. - do 13.30 hod.
ulica: Štúrova
 
Sklia ...viac...

Zverejnené 22.12.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenajať časť nebytových priestorov nachá ...viac...

Zverejnené 30.4.2018 -hub-


 

Hrajte nám husličky 2018 - amfiteáter Detva 9.6.2018

Zdroj : OZ DFS RATOLESŤ
V Detve : 30.04.2018
viac...

Zverejnené 30.4.2018 -hub-


 

Kino MARÍNA - máj 2018

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 02,.05.2018
viac...

Zverejnené 2.5.2018 -hub-


 

Deň ZEME

Zdroj : Súkromné centrum MAJAČIK
V Detve : 24.4.2018
viac...

Zverejnené 24.4.2018 -hub-


 

Rekonštrukcia cestných priepustov - Piešť I. a Piešť II.

 
Mestský úrad Detva, oddelenie výstavby a životného prostredia oznamuje obyvateľom mestskej časti Piešť I. a II. , že v časovom období od 3.4.2018  do 31.7.2018   bude realizovaná celková reko ...viac...

Zverejnené 6.4.2018 -hub-


 

Veľko objemové kontajnery - rozmiestnenie

Zdroj : MsÚ Detva, Ing. Eva Bohumeľová
V Detve : 26.03.2018
viac...

Zverejnené 26.3.2018 -hub-


 

Vypaľovanie trávy

Zdroj:Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici
viac...

Zverejnené 28.3.2018 -ZMa-


 

Záverečné stanovisko

Zdroj : Okresný úrad Banská Bystrica
V Detve : 28.3.2018
viac...

Zverejnené 28.3.2018 -ZMa-


 

Voľné pracovné miesta ZŠ ul. Kukučínova Detva

Zdroj : ZŠ Detva, ul. Kukučínova
V Detve : 03.04.2018
viac...

Zverejnené 3.4.2018 -hub-


 

Oznámenie o začatí správneho konania – výruby

Zverejnené 15.3.2018 -ZMa-


 

Dobrovoľná vojenská príprava - brožúra

Zdroj : Ing. Marián Rosiar, Okresný úrad Detva
V Detve : 03.04.2018
viac...

Zverejnené 3.4.2018 -hub-


 

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob !

Zdroj : Krajské riaditeľstvo hasičského a záchraného zboru Banská Bystrica
V Detve : 03.04.2018
viac...

Zverejnené 3.4.2018 -hub-


 

Územné rozhodnutie-PP Trstená, IS-C1a-Koordinačná situácia-Model-000

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

STAVEBNĚ POVOLENIE-Nájomný bytový dom č 4 Dolinky- Detva

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Fašiangy s RATOLESŤOU dňa 10. februára 2018

Zdroj : DSF RATOLESŤ
V Detve : 07.02.2018
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -hub-


 

Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor

Zdroj : Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor
V Detve : 02.02.2018
viac...

Zverejnené 2.2.2018 -hub-


 

Mesto Detva v rámci niektorých predajných akcií (podľa harmonogramu na rok 2018) usporiada aj farmársky trh

Mesto Detva v rámci niektorých predajných akcií /podľa harmonogramu na rok 2018/ usporiada aj farmársky trh, čím chce podporiť miestnych výrobcov, pestovateľov a farmárov na prezentáciu a predaj ich v ...viac...

Zverejnené 24.1.2018 -hub-


 

Reakcia primátora mesta na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní

 
„Vážení občania,
už sme si zvykli, že v rôznych bulvárnych médiách, akými je aj týždenník Plus 7 dní, sa snažia uverejňovať rôzne konšpiračné články plné pikantných poloprávd a zavádza ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -hub-


 

MEDIGOL Detva s.r.o. oznamuje zrušenie LSPP pre dospelých v Detve

MEDIGOL  Detva s.r.o. oznamuje že dňom 1.1.2018  sa ruší   Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, ktorá sa nachádzala na Poliklinike v Detve, ul. Tajovského 5 a to na základe rozhodnutia Banskoby ...viac...

Zverejnené 29.12.2017 -hub-


 

Novela zákona č. 238/2017 Z.z. o správnych poplatkoch

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu sadzobníka správnych poplatkov na základe zákona č. 238/2017, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2018
Zdroj: Eva Golianová, matrika
V Det ...viac...

Zverejnené 19.12.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017 -MGa-


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka