Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Pozvánka na 3. Mestské zastupiteľstvo dňa 28.3.2019

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 22.3.2019
viac...

Zverejnené 22.3.2019 -hub-


 

Oznámenie - rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 2019

Zdroj : TS Detva
V Detve : 22.3.2019
viac...

Zverejnené 22.3.2019 -hub-


 

Oznámenie - výrub drevín Skliarovo

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 21.3.2019
viac...

Zverejnené 21.3.2019 -hub-


 

Oznámenie - výrub drevín Materská škola ul. A.Bernoláka Detva

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 21.3.2019
viac...

Zverejnené 21.3.2019 -hub-


 

Oznámenie - výrub drevín Detvianska Huta

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 21.3.2019
viac...

Zverejnené 21.3.2019 -hub-


 

Oznámenie o začatí správneho konania zmysle § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z .z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 15.3.2019
viac...

Zverejnené 15.3.2019 -hub-


 

Rozpis ľadu od 18.3.2019 - do 24.3.2019

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 19.3.2019
viac...

Zverejnené 19.3.2019 -hub-


 

Podpora mladých hokejových talentov

Podporte prosím svojím hlasom projekt na vytvorenie lepších podmienok na rozvoj mladých hokejových talentov. Zabezpečenie materiálneho a technického hokejového vybavenia, organizovanie súťaží, turnajo ...viac...

Zverejnené 13.3.2019 -hub-


 

Podporte hlasovanie pre našich škôlkárov - „Makulienkina zelená oáza“

Podporte prosím svojim hlasom projekt MŠ Obrancov mieru v Detve v oblasti prírodné a sociálne prostredie s názvom „Makulienkina zelená oáza“. Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníc ...viac...

Zverejnené 13.3.2019 -hub-


 

Verejná vyhláška Mesto Hriňová

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 13.3.2019
viac...

Zverejnené 13.3.2019 -hub-


 

VZN č...../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Detva č. 4/2013 poskytovanie dotácii z rozpočtu Mesta Detva

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 12.3.2019
viac...

Zverejnené 12.3.2019 -hub-


 

Návrh VZN č. ..../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Detva č. 14/2015 o prevádzkovaní pohrebiska mesta Detva

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 12.3.2019
viac...

Zverejnené 12.3.2019 -hub-


 

Všeobecné záväzné naradenia mesta Detva o záväzných častiach Územného plánu v znení zmien a doplnkov č. 4

Zdroj : Mesto Detva
V Detve : 12.3.2019
viac...

Zverejnené 12.3.2019 -hub-


 

Zámer - zverejnenie p.Bršel

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 11.3.2019
viac...

Zverejnené 11.3.2019 -hub-


 

Stredoslovenská distribučná - oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná - oznamuje výpadok elektrickej energie:
 
dňa 12. marca 2019 do 7.45 hod - do 13.30 hod.
Detva miestna časť Krné : č. 57, 61,65,173, 190,211, 225
...viac...

Zverejnené 11.12.2018 -hub-


 

Verejná vyhláška - Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor - oznámenie o začatí konania

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 12.3.2019
viac...

Zverejnené 12.3.2019 -hub-


 

Rozbor hospodárenia mesta Detva za rok 2018, Záverečný účet mesta

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 6.3.2019
viac...

Zverejnené 6.3.2019 -hub-


 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici - upozornenie

upozornenie


 
 
 
 
 
Zdroj : Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
V Detve : 05.3.2019
viac...

Zverejnené 5.3.2019 -hub-


 

Kultúrne centrum A.Sládkoviča Vás pozýva na podujatie Stretnutie s remeslom - plstenie

plstenie


 
Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 28.02.2019
viac...

Zverejnené 28.2.2019 -hub-


 

Aký je skutočný rast platov zamestnancov MsÚ v Detve

Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 553/2003 Z.z. podľa ktorej sa zvýšili základné - tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe o 10%. Funkčný plat zamestnanca vo verejnej správe ...viac...

Zverejnené 20.2.2019 -hub-


 

Distribúcia SPP - oznámenie o vstupe na pozemky

Zdroj : Distribúcia SPP
V Detve : 19.2.2019
viac...

Zverejnené 19.2.2019 -hub-


 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025

Zdroj : BBSK
V Detve : 05.02.2019
viac...

Zverejnené 5.2.2019 -hub-


 

Volejbalový turnaj Štefana Murína

Zverejnené 6.2.2019 -hub-


 

Juniáles 2018

juniales_deti

Zverejnené 6.2.2019 -hub-


 

Detský letný tábor 2018

Zdroj : Farský úrad Detva
viac...

Zverejnené 12.3.2019 -hub-


 

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019

http://uradna-tabula.detva.sk/dotacie-na-cinnost-prevadzku-a-jednorazove-projekty.phtml?id3=96475Výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019
 
Mes ...viac...

Zverejnené 6.11.2018 -hub-


 

ZŠ Kukučínova, Detva - oznam voľné pracovné miesto

Zdroj : ZŠ Kukučínova, Detva
V Detve : 27.11.2018
viac...

Zverejnené 27.11.2018 -hub-


 

Súkromné centrum voľného času MAJAČIK

deti_na_vylete.JPG


       Prvé dva júlové týždne pripravilo pre  deti z Podpoľania denné letné tábory Tuláčik I a II. Počas dvoch týždňov deti spoznali mnoho kultúrnych pamiatok. Navštívili hrad Divín, Fiľakovsk ...viac...

Zverejnené 16.7.2018 -hub-


 

Vypaľovanie trávy

Zdroj:Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici
viac...

Zverejnené 28.3.2018 -ZMa-


 

Záverečné stanovisko

Zdroj : Okresný úrad Banská Bystrica
V Detve : 28.3.2018
viac...

Zverejnené 28.3.2018 -ZMa-


 

Oznámenie o začatí správneho konania – výruby

Zverejnené 15.3.2018 -ZMa-


 

Územné rozhodnutie-PP Trstená, IS-C1a-Koordinačná situácia-Model-000

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

STAVEBNĚ POVOLENIE-Nájomný bytový dom č 4 Dolinky- Detva

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Fašiangy s RATOLESŤOU dňa 10. februára 2018

Zdroj : DSF RATOLESŤ
V Detve : 07.02.2018
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -hub-


 

Novela zákona č. 238/2017 Z.z. o správnych poplatkoch

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu sadzobníka správnych poplatkov na základe zákona č. 238/2017, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2018
Zdroj: Eva Golianová, matrika
V Det ...viac...

Zverejnené 19.12.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka