Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 49 m²

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 49 m nachádzajúceho sa v budove so súp. č. 873 v Detve, druh stavby: Budova obchodu a služieb postavenej na pozemku parc. č. 4711, dru ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 3 m²

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 3 m nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -hub-


 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/a oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí

Zdroj : MsÚ Detva, Ing. Budáčová, vedúca organizačného odd.
V Detve : 05.03.2018
viac...

Zverejnené 5.3.2018 -hub-


 

Pozvánka na 34. zasadnutie MsZ v Detve, dňa 22.3.2018

V Detve. dňa 16.3.2018
Zdroj: A. Salvová, OOR
viac...

Zverejnené 16.3.2018


 

Občianske združenie Detviansky tulipán

Zdroj : Občianske združenie Detviansky tulipán
V Detve : 14.03.2018
viac...

Zverejnené 14.3.2018 -hub-


 

Oznámenie o začatí správneho konania – výruby

Zverejnené 15.3.2018 -ZMa-


 

Rozpis ľadu

Zdroj : Technické služby Detva
V Detve : 20.03.2018
viac...

Zverejnené 20.3.2018 -hub-


 

Stredoslovenská energetika a.s. - distribúcia, oznamuje že v dňoch 22.03.2018 a 18.04.2018 bude prerušená distribúcia elektrickej energie

Stredoslovenská energetika  upozoroňuje na odstávku elektrickej energie nasledovne :
 
DETVA - sídl
dňa 18.04.2018 od 7.30 hod. - do 12.30 hod.
Detva okolie, Detva sídl. ul ...viac...

Zverejnené 22.12.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenajať nebytové priestory nachádzajúce ...viac...

Zverejnené 8.3.2018 -hub-


 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent investičnej výstavby

Zverejnené 7.3.2018 -hub-


 

Oznámenie o začatí správneho konanie

M E S T O     D E T V A
so sídlom na Mestskom úrade Detva, ulica J.G. Tajovského č. 7, 962 12   D e t v a
 
Oznámenie o začatí správneho konania zmysle  § 82 ods.7  zákona č.543/2 ...viac...

Zverejnené 14.3.2018 -hub-


 

Zápisnica z výberového konania na pozíciu vedúcej OŠKaSV

Zdroj : Ing. Slemenský , prednosta MsÚ Detva
V Detve : 01.03.2018
viac...

Zverejnené 1.3.2018 -hub-


 

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na registráciu

 
Pôdohospodárska platobná agentúra apeluje na chovateľov včiel, aby zaregistrovali včelstvo do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v rámci realizácie projektu pre podopatrenie 6.1 – Pom ...viac...

Zverejnené 1.3.2018 -hub-


 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti dňa 10.4.2018 o 8.00 hod.

Zdroj : Judr. Ján Debnár
V Detfe : 22.02.2018
viac...

Zverejnené 22.2.2018 -hub-


 

Rozbor hospodárenia Mesta Detva za rok 2017

Zdroj : MsÚ Detva, ekonomické odd.
V Detve : 01.3.2018
viac...

Zverejnené 1.3.2018 -hub-


 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 11.4.2018 o 13.00 hod.

Zdroj : JUDR. Jana Denárová
V Detve : 22.02.2018
viac...

Zverejnené 22.2.2018 -hub-


 

Celoplošná jarná deratizácia – žiadosť o zabezpečenie

 
 
      
            Mesto Detva upozorňuje na ustanovenie § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek ...viac...

Zverejnené 22.2.2018 -hub-


 

Územné rozhodnutie-PP Trstená, IS-C1a-Koordinačná situácia-Model-000

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

STAVEBNĚ POVOLENIE-Nájomný bytový dom č 4 Dolinky- Detva

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Fašiangy s RATOLESŤOU dňa 10. februára 2018

Zdroj : DSF RATOLESŤ
V Detve : 07.02.2018
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -hub-


 

Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor

Zdroj : Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor
V Detve : 02.02.2018
viac...

Zverejnené 2.2.2018 -hub-


 

Zámer zámeny

Zdroj : MsÚ Detva, odd.správy majetku
V Detve : 29.01.2018
viac...

Zverejnené 29.1.2018 -hub-


 

Mesto Detva v rámci niektorých predajných akcií (podľa harmonogramu na rok 2018) usporiada aj farmársky trh

Mesto Detva v rámci niektorých predajných akcií /podľa harmonogramu na rok 2018/ usporiada aj farmársky trh, čím chce podporiť miestnych výrobcov, pestovateľov a farmárov na prezentáciu a predaj ich v ...viac...

Zverejnené 24.1.2018 -hub-


 

Reakcia primátora mesta na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní

 
„Vážení občania,
už sme si zvykli, že v rôznych bulvárnych médiách, akými je aj týždenník Plus 7 dní, sa snažia uverejňovať rôzne konšpiračné články plné pikantných poloprávd a zavádza ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -hub-


 

MEDIGOL Detva s.r.o. oznamuje zrušenie LSPP pre dospelých v Detve

MEDIGOL  Detva s.r.o. oznamuje že dňom 1.1.2018  sa ruší   Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, ktorá sa nachádzala na Poliklinike v Detve, ul. Tajovského 5 a to na základe rozhodnutia Banskoby ...viac...

Zverejnené 29.12.2017 -hub-


 

Novela zákona č. 238/2017 Z.z. o správnych poplatkoch

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu sadzobníka správnych poplatkov na základe zákona č. 238/2017, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2018
Zdroj: Eva Golianová, matrika
V Det ...viac...

Zverejnené 19.12.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017 -MGa-


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka