Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Stredoslovenská energetika a.s. - oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika a.s. - oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Dňa 18.12.2017
Detva
ul. Fučíková, Nám.SNP, Partizánska, Požiarnicka
Bližšie info a čísla domo ...viac...

Zverejnené 28.11.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 449 m²

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 449 m nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom De ...viac...

Zverejnené 6.12.2017 -hub-


 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie mesto Hriňová

Zdroj : MsÚ Hriňová
V Detve : 01.12.2017
viac...

Zverejnené 1.12.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom: - škvarového ihriska vybudovaného na pozemku nachádzajúceho sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 3787 o výmere 7318 m2 , druh pozemku: ostatná plocha,

Zdroj : Oddelenie správy majetku, MsÚ Detva
V Detve : 05.12.2017
viac...

Zverejnené 5.12.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 34,2 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12 Detva,

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 34,2 m nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12  Detva, postavenej na pozemku parc. č. 471 ...viac...

Zverejnené 1.12.2017 -hub-


 

Podpoľanie má talent

foto_talent_2017_1.jpg


 
 
Zdroj : Súkromné centrum voľného času Detva
V Detve : 27.11.2017
viac...

Zverejnené 27.11.2017 -hub-


 

Program kino Marína

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 28.11.2017
viac...

Zverejnené 28.11.2017 -hub-


 

Pozvánka 30. MsZ 14.11.2017

Zverejnené 9.11.2017


 

Notársky úrad opäť v Detve, ul. Obrancov mieru č. 15A, 1. poschodie

Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany.
( Notár ...viac...

Zverejnené 22.9.2017 -hub-


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017 -MGa-


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 

Zberný dvor - Technické služby s.r.o. Detva

Zdroj : TS Detva
V Detve : 13.07.2017
viac...

Zverejnené 13.7.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka