Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019Vytlačiť
 

http://uradna-tabula.detva.sk/dotacie-na-cinnost-prevadzku-a-jednorazove-projekty.phtml?id3=96475Výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019

 

Mesto Detva v súlade s § 7 ods 4. VZN č. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Detva

vyhlasuje výzvu

na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019  na činnosť športových klubov a umeleckých súborov v cieľových oblastiach:

a)      kultúra - rozvoj a ochrana duchových hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva,

b)      telesná kultúra a šport.


 

Žiadosti na projekty sa prijímajú v termíne

do 15. novembra 2018.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva písomnou formou na tlačive, ktoré je zverejnené na web stránke Mesta Detva  http://uradna-tabula.detva.sk/dotacie-na-cinnost-prevadzku-a-jednorazove-projekty.phtml?id3=96475

 a to:

a) poštou, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky pošty alebo
b) osobne v podateľni mestského úradu, pričom podateľňa vydá na požiadanie potvrdenie o prevzatí žiadosti, na ktorom uvedie dátum a miesto prevzatia.

Žiadateľ je zároveň povinný zaslať žiadosť v elektronickej forme s povinnými prílohami na e-mailovú adresu pracovníka oddelenia Mestského úradu, do kompetencie ktorého poskytovaná dotácia patrí (anna.kucejova@detva.sk, anna.budacova@detva.sk ).

 

Poskytovanie dotácií sa riadi VZN č. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré je zverejnené na web stránke Mesta Detva  http://uradna-tabula.detva.sk/dotacie-na-cinnost-prevadzku-a-jednorazove-projekty.phtml?id3=96475


 

 

 

 

 

V Detve, 1.novembra 2018

Zdroj:  Ing. Štefan Chlebničan, vedúci OŠKaSV, MsÚ Detva

 

 

 

 

V Detve, 1.novembra 2018

Zdroj:  Ing. Štefan Chlebničan, vedúci OŠKaSV, MsÚ Detva


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka