Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie pre občianske združeniaVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra.Ministerstvo vnútra v súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií upozorňuje organizácie tretieho sektora na nové povinnosti.

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

Podľa novej legislatívy má ministerstvo do 1. januára 2021 povinnosť sprístupniť nový register mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa budú zapisovať údaje o nadáciách, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov a tiež organizáciách s medzinárodným prvkom.

Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré vznikli do 31. decembra 2018 majú v tejto súvislosti povinnosť oznámiť ministerstvu do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne. (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu).

Oznámenie musí byť podpísané takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Zdroj: (ms)


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka