Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne informácie - občan/podnikateľ

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 30. augusta 2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov EÚ: 4 500 000 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. august 2019

Typ výzvy: otvorená

Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Cieľom zverejnenej výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu. Sociálnou inováciou pre účely tejto výzvy je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v niektorej z nasledujúcich oblastí:

 1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 3. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 4. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 5. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 6. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 7. zabezpečovanie bývania.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktorá spĺňajú definíciu mikro-, malého a stredného podniku (MSP)

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. – n.
hodnotiaceho kola

29.11.2019

28.02.2020

Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

 


 

projekt Zelená domácnostiam

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

 1. fotovoltické panely (výroba elektriny);
 2. slnečné kolektory (výroba tepla);
 3. kotly na biomasu (výroba tepla);
 4. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre dané zariadenie. Informácia o termíne vyhlásenia kola bude zverejnená na internetových stránkach www.zelenadomacnostiam.sk a www.siea.sk, kde sú aj bližšie informácie o projekte. Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine. Na rok 2019 sú kolá naplánované nasledovne:

Kolo Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK v € Odhad počtu poukážok

Podanie žiadosti na preplatenie do   

5. 16.4.2019 slnečný kolektor 800 000 457 16.7.2019
6. 30.4.2019 fotovoltický panel 800 000 533 30.7.2019
7. 7.5.2019 tepelné čerpadlo 800 000 267 7.8.2019
8. 14.5.2019 kotol na biomasu 800 000 533 14.8.2019
9. 21.5.2019 slnečný kolektor 500 000 286 21.8.2019
10. 28.5.2019 fotovolitcký panel 500 000 333 28.8.2019
11. 4.6.2019 tepelné čerpadlo 500 000 167 4.9.2019
12. 11.6.2019 kotol na biomasu 400 000 267 11.9.2019
13. 18.6.2019 slnečný kolektor 500 000 286 18.9.2019
14. 25.6.2019 fotovoltický panel 500 000 333 25.9.2019
15. 9.7.2019 tepelné čerpadlo 500 000 167 9.10.2019
16. 23.7.2019 kotol na biomasu 400 000 267 23.10.2019
17. 6.8.2019 slnečný kolektor 500 000 286 6.11.2019
18. 20.8.2019 fotovoltický panel 500 000 333 20.11.2019
19. 3.9.2019 tepelné čerpadlo 500 000 167 3.12.2019
20. 10.9.2019 kotol na biomasu 400 000 267 10.12.2019
21. 8.10.2019

fotovoltický panel

400 000 267 8.1.2020
22. 15.10.2019 tepelné čerpadlo 1 000 000 333 15.1.2020
23. 22.10.2019 kotol na biomasu 300 000 200 22.1.2020

Spracovala: Michaela Murínová, MsÚ v Detve, oddelenie rozvoja

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka